A projekt eredményei

“Együtt a fiatalokért!”

 

A tervezett program hosszú távú hasznosulásának bemutatása

A natúrparkok munkáját nagyban segíti a fejlesztési koncepció („Összhang a tájban” – A magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója 2015-2030), melynek elkészítése 2015-ben nagy lépés volt. Ez keretet adott a natúrparki működésnek, mindenki számára világossá válhatott, hogy milyen irányokat kell követnie ahhoz, hogy a natúrparki címelnyerés után is a törvényekhez és a helyi igényekhez illeszkedő vonalon maradhassanak, illetve a most induló natúrparkok számára a jövőkép kialakításában is nagy segítséget nyújt.

Ebből az anyagból (funkciójából adódóan) viszont hiányoznak azok a konkrét tevékenység elemek, ajánlások, melyek mentén az egyes pillérekhez kapcsolódó tevékenységét tudja körülhatárolni egy-egy szervezet.

A projektből elkészülő tanulmány ezt a munkát segíteni fogja, hiszen a natúrparkok 4 pillére közül kettőhöz kapcsolódóan pontos, számos hazai és külföldi jó példa alapján kidolgozott módszertani ajánláscsomagot fog adni. A tanulmány hosszú távú hasznosulása abban rejlik, hogy a natúrpark szervezetek környezeti neveléssel, tudatformálással, vidékfejlesztéssel, fiatalok motiválásával kapcsolatos tevékenyége a legerőteljesebben jelentkező natúrparki tevékenység, szinte minden szervezetnél nagy hangsúlyt kap, ez a közös pont a natúrparki szellemiségben.

A módszertani anyag elsősorban a hazai natúrparkok, ifjúsággal foglalkozó szervezetek szakemberei számára készül, mintegy kiindulási anyagként a fiatalokkal való kapcsolatépítés, kapcsolattartás, motivációs, környezeti és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek végzéséhez.

A módszertani anyag terjedelme minimálisan 120 000 karakter, a környezeti szempontokat figyelembe véve online könyv alakban kerül kiadásra.

A szakmai programokon való részvétel hasznos és élő együttműködéseket generál a partnerek a szakmai megvalósítók és a célcsoport tagjai között, melyek hosszú távon hasznosulnak. Kiindulási alapot jelenthetnek további közös projektek megvalósításához, illetve alapja lehet a Kárpát-medencei Natúrpark Hálózat kialakításának.

A kutatási eredmények és a szakmai programok végrehajtásának hosszú távú hatása az, hogy a vidéki térségekben (elsősorban natúrparkokhoz köthető) nő azoknak a fiataloknak a száma, akik szűkebb hazájukban képzelik el az életüket, környezeti és társadalmi, szociális szempontból érzékenyek, felelősségük tudatában végzik munkájukat és szabadidős tevékenységüket, aktívan részt vesznek az anyagi szempontból elhanyagolható, de a társadalmi felzárkózás szempontjából lényeges önkéntes tevékenységekben.

A projekt keretében leginkább a natúrparki térségek fejlesztése kap hangsúlyt, de fontos kiemelni, hogy a natúrparki térségek a vidékfejlesztés zászlóvivőiként a többi, vidékfejlesztéssel, környezeti neveléssel foglakozó civil szervezet számára vonzó példává válnak. Hosszú távon a natúrparki térségek fejlesztése más hátrányos helyzetű térségek fejlődésére is jó hatással lesz.