Écs

Tájérték megnevezése Pontos helyszín Helyrajzi szám Tulajdonos/Kezelő Típuscsoport Fajta
I.– II. Világháborús emlékmű Fő út 92-vel szemben 64. Önkormányzat Történeti és helytörténeti emlék Hősi emlékmű
I. Világháborús kopjafa Fő út 92-vel szemben 64. Önkormányzat Történeti és helytörténeti emlék Hősi emlékmű
Római katolikus templom Kis utca 42. Egyház Településsel kapcsolatos építészeti emlék Vallási, szakrális emlék
Milleneumi kereszt Kis utca 42. Egyház Országos történeti eseménnyel kapcsolatos emlék, emlékhely Államalapítási emlékmű
Szent István faszobor és feszület Fő utca és a Tó utca sarkán 170. Egyház Történelmi személlyel, híres emberrel kapcsoaltos emlék Történelmi személy szobra
Kápolna Nagyasszonyok ligete 65. Egyház Településsel kapcsolatos építészeti emlék Vallási, szakrális emlék
Mesterfai hegyi pincék Kossuth út mentén 341. Magántulajdon Termeléssel kapcsolatos emlék Szőlőtermesztési- borászati emlék
Parasztház és kerekeskút Kossuth út 41 319. Magántulajdon Településsel kapcsolatos építészeti emlék Építészeti emlék
Nádtetős ház Mogyorós utca 9. 376. Magántulajdon Településsel kapcsolatos építészeti emlék Építészeti emlék
Lakóház és kerekeskút Mogyorós utca 5 372. Magántulajdon Településsel kapcsolatos építészeti emlék Építészeti emlék