Emlékeztető szakmai műhely – Pannontáj-Sokoró Natúrpark

2019. november 04.

 

A szakmai műhely célja az volt, hogy a natúrparki és külföldi szakemberek által eddig megismert jó gyakorlatok, illetve az egységes környezeti nevelési rendszer kialakítására vonatkozó tervek egyeztetésre kerüljenek olyan szakemberekkel, akik a gyermekek, fiatalok nevelésében napi szinten részt vesznek. Erre alapvetően az operatív keretek létrehozása miatt van szükség. Egy esetleges egységes környezeti nevelési rendszer ugyanis csak akkor tud hatékonyan működni, ha a gyermekek kötelező közoktatási feladataival nem ütközik. Ennek megfelelően a szakmai műhelyen részt vevő pedagógusok vendégekként (nem a célcsoport tagjaiként), az operatív keretek véleményezési jogával vettek részt. A szakmai munka (környezetei nevelési és szemléletformálási jó gyakorlatok egyeztetése) a résztvevő natúrparki szakemberek között folyt.

A részt vevő pedagógusok önkéntesként számos alkalommal vettek részt a Pannontáj-Sokoró Natúrpark által szervezett programokon.

A szakmai műhely során a részt vevő natúrparki szakemberek számára a következő ajánlások fogalmazódtak meg:

  • a gyermekek számára szervezendő környezeti nevelési programokat olyan sűrűséggel szükséges megszervezni, hogy az egyensúlyban legyen a gyermekek iskolai kötelezettségeivel – sok gyermeknek nagyon sok különórája van, ehhez alkalmazkodni szükséges, és arra törekedni, hogy az idővel csökkenő különóra szám (pl. az érdeklődés megváltozása miatt) ne a szemléletformáló natúrpark által szervezett programokat érintse,
  • a pedagógusokat (elsősorban természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok, alsós tanítók) meg kell kérdezni arról, hogy egyes tantárgyakból pontosan hol tartanak – a natúrparki szakemberek által szervezett programoknak támogatniuk kell az iskolai tananyagot, nem új tananyagok bevezetéséről kell szólnia, vagy az anyagban való előreugrásáról
  • egy komplex, egységes környezeti nevelési rendszer (pl. natúrparkiskola – nem iskola a szó hagyományos értelmében, hanem egy rendszer, mely az iskolás korosztály iskolán kívüli szemléletformálását hivatott rendszerve foglalni) képes lehet arra, hogy az iskolai keretek között megszerzett lexikai tudáshoz helyi identitást erősítő, illetve a helyi jellemzőket feltáró tudás is társuljon – ez a tudás nélkülözhetetlen, ha a fiatalok helyi boldogulását szeretnénk erősíteni

A résztvevő natúparki szakemberek bemutatták a natúrparkiskolai keretrendszert a résztvevő pedagógusoknak, amelynek jó fogadtatása volt.

Sokorópátka, 2019.11.04.

Polgár Tibor sk.
szakmai vezető