Iskolakertek kialakítása, bővítése, fenntartása a Cserhát Natúrparkban

2019. március 29.

 

Támogattuk a legfiatalabb korosztály környezeti nevelését azzal is, hogy segítettük az intézményeket iskola és óvodai kerteket létrehozásában és fenntartásában. A támogatás keretében kertészeti szerszámokat, eszközöket, illetve vetőmagokat, szaporítóanyagokat biztosítottunk. A helyi gazdálkodók bevonásával tudtunk palántákat és csemetéket nevelni az iskolakertek részére. Volt olyan település (pl. Cserhátsurány), ahol az iskola udvara nem volt alkalmas iskolakert kialakítására, de a szomszédban lakó idős néni, aki már nem tudta megművelni a kertjét, örömmel megengedte, hogy iskolakertnek használják a területét.

Tapasztalataink szerint nagyon fontos már kiskorban elkezdeni a gyerekekkel a kertészkedés alapjainak megismertetését. Öröm volt látni, milyen szívesen ápolják a gondjukra bízott növényeket, büszkék a beérett termésre. Az óvodások és alsó tagozatos kisoskolások bizonyultak a leglelkesebb kertészeknek.

A fenti jó gyakorlatok megvalósításához, fenntartásához több, egymásra épülő pályázati támogatás segített. A gyümölcsészeti felérést az EACEA testvér települési pályázatából sikerült megvalósítani, a fiatalok hagyományos gazdálkodási ismereteinek bővítése és az iskolakertek kialakítása, fenntartása a Svájci-Magyar Civil Alap pályázati támogatásával történt. De az iskolakertekhez szükséges kertészeti eszközöket vagy a csemetékhez szükséges védőhálót egy LEADER pályázatunk segítségével vásároltuk meg. A projektek befejezésével a vetőmagokat, palántákat helyi gazdálkodók felajánlásával tudtuk biztosítani.

Sikerült megmozdítani a települések lakosságát, a projektek eredményeként nőtt a Cserhát Natúrpark ismertsége, felértékelődött a hagyományőrzésben, vidékfejlesztésben és közösségformálásban betöltött szerepe. Nőt a településeken működő önkénteseink száma, jelenleg mintegy 40 főre számíthatunk a munkánk során. Ez elsősorban helyben élő fiatalokat jelent.

A tudásátadásokon összesen közel 100 résztvevő volt, 12 oktatási intézménnyel (iskola, óvoda) építettünk ki szoros kapcsolatot és 4 működő iskolakertünk van. Ez több mint 300 iskolás és óvodás korú bevonását jelenti a gazdálkodás alapjainak megismerésébe.

Az iskolakertek kialakításánál, működtetésénél nehézségek adódott, abból, hogy megváltozott az iskolák és önkormányzatok kapcsolata, mára az iskola fenntartói jogokat a KLIKK gyakorolja. Ezért tapasztalataink szerint az óvodák és az egyházi működtetésű iskolák rugalmasabbak voltak a megkereséseink során.

Igyekeztünk úgy gazdálkodni a pályázati támogatásokkal, hogy a tartós eszközök megvásárlása után a beindított jó gyakorlatokat kis költségigénnyel, saját forrásból vagy minimális felajánlásokból működtetni tudjuk.