Kapos-hegyháti Natúrpark

2018. szeptember 16.

 

A natúrparkot 2018. szeptember 14-én hozták létre hivatalosan. Területén 15 helyi jelentőségű természetvédelmi terület és 17 helyi jelentőségű természeti emlék található. Közülük kettő, a Nagyhajmási-dombok és a Lengyel-Hőgyészi erdők a Natura 2000 hálózat része. A tizennégy településen 30 országos és 330 helyi műemléki védelem alatt álló épület áll. Munkaszervezete a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület.

Táji adottságok és értékek

A natúrpark Tolna és Baranya megyék határán található, Külső-Somogy, a Hegyhát és a Völgység kistájak egy részére terjed ki. A natúrparki térség tájföldrajzi egységét egyrészt a Külső-Somogy enyhén hullámos dombsági térszínének déli peremén futó Kapos folyó teremti meg, amely a natúrpark északi településsorát (Dombóvár, Döbrököz, Kurd, Csibrák és Dúzs) fűzi fel. A natúrpark központi egysége a Kapos és Hábi-patak között húzódó, erdő fedte hegyháti dombsor, amelyre az északi, valamint a déli településsor (Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes, Lengyel és Mucsi) falvainak és városainak közigazgatási területei „futnak fel”. A hagyományos településközi kapcsolatok alapján Kalaznó, Kisvejke és Závod csatlakozott még a natúrparkhoz. Természetvédelmi szempontból a natúrpark táji egységét erősíti, hogy a natúrpark központi „magjának” dombsora – Nagyhajmási-dombok és Lengyel–Hőgyészi erdők néven – a közösségi jelentőségű élőhelyeket magában foglaló Natura 2000 hálózat részét képezi.

Natúrparki partnerség, eredmények és célok

A natúrparki közösség magját az érintett 13 település önkormányzata és civil szervezetei alkotják. Az összefogáshoz csatlakozott a térség állami tulajdonban lévő erdeinek vagyonkezelője, a Gyulaj Zrt., valamint a védett természeti területeken természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is. A térségben működő turisztikai vállalkozók és helyi termékeket előállító termelők között első alkalommal jött létre táji alapokon nyugvó partneri összefogás. A munkaszervezeti feladatok ellátásával megbízott Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület szakmai munkáját a neves szakemberek részvételével létrehozott Kapos–hegyháti Natúrpark Tanácsa segíti.

A natúrparki fejlesztési koncepcióban hangsúlyosan jelenik meg az újonnan alakult natúrpark ismertségének növelése a térség lakossága körében, különös tekintettel a natúrpark szellemiségének megismertetésére és arra, hogy mindehhez hogyan csatlakozhatnak az érdeklődök, akár egyéni vagy közösségi szinten. A 2019-ben indult natúrparki tudásmegosztó műhelysorozat első részében a natúrpark rejtőző értékeinek a bemutatása volt a központi téma, amit a térségbeli gazdálkodók tapasztalatainak a feldolgozása követett. Kiemelt célcsoportot képeznek a helyi fiatalok, akik számára natúrparki ifjúsági klubot szerveztek.