Magyar Műhely Alapítvány bemutatása

2019. december 11.

 

 

Az EFOP-5.2.2.-17-2017-00017 Együtt a fiatalokért projektünk zárórendezvényének helyszínén Szabó Gyula, a Magyar Műhely Alapítvány elnöke, Mezőörs és Bársonyos katolikus papja tartott előadást az alapítvány és az iskola megalapításáról, az azóta eltelt 25 év történéseiről.

A kezdetekről: „Elsősorban az vezetett minket, hogy úgy láttuk, a Győrben tanuló diákokkal egy idő után nem tudunk mit kezdeni. Ezt úgy értem, hogy azokat a gyerekeket, akik fiatalon elkerültek Győrbe, bekerültek valamilyen iskolába, lelki tekintetben és a faluhoz való kapcsolódás tekintetben is elveszítettük.

Azt gondoltuk, jó lenne ezen úgy segíteni, hogy itt helyben létrehozunk egy Alapítványt, egy iskolát és legalább 18 éves korig itt tudnak felnőni, így ezek a problémák talán kiküszöbölhetők lennének. Ez volt az indító oka annak, hogy Alapítványt, iskolát hoztunk létre.

Azt gondolom, hogy ha túl korán éri az embert olyan hatás, amelyre nincs felkészülve, az nagyon személyiségromboló. Természetesen nem zárhatjuk el a gyerekeket az internettől, a televíziótól, vagy akár a kortársaktól. Szeretnénk bizonyos értelemben burkot képezni, ahol biztonságosan lehet élni és dolgozni. A nálunk tanuló gyermekek értelmileg, lelkileg nagyon sok olyan tapasztalatra, ismeretre tehetnek szert, amit ha beépítenek a személyiségükbe, lelkükbe, erős egyéniséggé válhatnak.

Amikor 1993-ban elindultunk, megkértem Babos Ágnes festőművészt, készítsen nekünk egy jelképet, mely nagyon kifejező. Ő megrajzolta a szkíta napmadarat. Akkor még alig-alig tudtam erről valamit, de utána olvastam és rájöttem, hogy a szkíta napmadárban benne van a magyar hagyomány, a krisztusi kereszténység és azt fejezi ki, hogy a mennyei fényt, az Isten szeretetét kell a saját kulturális és népi hagyományunk talajára behozni. Ez áll hozzánk a legközelebb, e hagyomány alapján kell fejlődnünk, ez határozza meg küldetésünket, gondolkodásunkat. A regula positiva szerint: amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tedd a másikkal. Egymás kölcsönös tisztelete, szeretete legyen a meghatározó. Hagyományaink tisztelete, elmélyedés a szakrális megismerésében, fontos a gondolkodásunkban. A magyar társadalom túlságosan szétszabdalt, hidakat kell építenünk, hogy az értékcsere megvalósulhasson közöttünk.

1993-ban a helyi szövetkezet közgyűlésének döntése alapján kaptuk meg a jelenlegi épületünket, tulajdonunkba azonban csak 1999-ben került. Első lépésként a rendbetétellel párhuzamosan egy megfelelő csapatot kellett életre hívni, ez legalább olyan nehéz feladat volt, mint az anyagi háttér megteremtése. Mára a térség legnagyobb intézményévé nőttünk, diákjainkra büszkék vagyunk.

Létszámunk 200 felett van, szépen fejlődünk és lassan elérjük azt a határt, amit már nem szeretnénk átlépni. Nem célunk mamutiskolává válni. A megújuló erőforrások megismertetését fontosnak tartjuk, Örökös Ökoiskola vagyunk. Tervezzük mezőgazdasági ismeretek tanítását, a gyógynövényképzés bevezetését. Népművészetet, például fafaragást lehetne tanítani, mert nagyon sok az ügyes kezű diák. Keressük a kitörési pontokat, melyek a térség értékeire épülnek, Fontos a jövő elitrétegét felnevelnünk, gondolkodás, viselkedéskultúra, végzettség terén. Sok diákunk már sikeresen befejezte tanulmányait az egyetemen. Visszahoztuk őket a térségbe és állást biztosítunk számukra. Tervezzük olyan vállalkozások elindítását, melyek függetlenítenének bennünket a mindenkori helyzettől, és nagyobb mozgásteret engednek számunkra.

Az iskola vezetése kiemelt feladatának tekinti a személyiség sokoldalú fejlesztését. A közismereti tárgyak mellett emberismeretet, néprajzot, környezettant is oktatunk. 2002-ben az iskola indította el a „Közös jövőnk” megyei környezetvédelmi versenyt, mely azóta is sikeresen működik. A környezettudatos tevékenység elismeréseként 2005-ben, majd 2008-ban elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-től az Örökös Ökoiskola címet is birtokoljuk.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmód közvetítését, az élet és a környezet tiszteletére nevelést. Szülőföldünk szeretetét, tiszteletét a „Bejárható Magyarország” tantárgy is szolgálja.

A népfőiskolai kezdeményezés 1995-ben indult, azóta tartunk érdekes- értékes előadásokat főként a felnőtt lakosság számára. A Gróf Széchenyi István Népfőiskolának, mely a Kárpát-Medencei Népfőiskolai Hálózat 6 regionális központjának egyike, a Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület is alapító tagja.