SKHU/WETA/1901/4.1/020

Projekt címe
Csallóköz szíve - Pannontáj / Srdce Žitného ostrova – Pannontáj

Projekt azonosítója
SKHU/WETA/1901/4.1/020

Projekt költségvetése
47 637,7 EUR

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt összefoglalása

Dunaszerdahely Város (VP) és a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület (P2) által fejlesztés alatt álló Pannontáj-Sokoró Natúrpark földrajzi szomszédsága (55 km) és a fejlesztési irányvonalak azonossága (turizmus és a környezetvédelem prioritásként kezelése) mellett az eltérő tapasztalati tudás generálta ezen projektet, amelynek célja közös turisztikai és örökségvédelmi szakmai programok és termékek kialakítása Dunaszerdahelyen és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark területén.

VP és P2 közti tudástranszfernek köszönhetően megerősödik a szlovák-magyar turisztikai együttműködés, valamint a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés, aktív, határokon átnyúló tapasztalatcserére adnak lehetőséget a projekt aktivitásai. VP és P2 a korábbi tapasztalataikat egymással megosztva közösen értékbemutató turisztikai programokat és termékeket hoznak létre: VP a P2 közösen kifejlesztenek egy kétnyelvű (SK, HU) egymás megismerését ösztönző társasjátékot, VP kiad egy 4 nyelvű brossúrát, bekapcsolódik a P2 által szervezett hagyományos Natúrparki Vetélkedőbe, P2 a VP módszertani segítségével kifejleszt egy háromnyelvű (SK, HU, EN) mobilalkalmazást a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kulturális és természeti értékeinek bemutatására a térség kerékpárútvonalaival együtt, VP és P2 közösen megjelenítik turisztikai értékeiket egy kétoldalas leporellón megrajzolt térképen a kerékpárutak feltüntetésével, valamint 2020 szeptemberében a hagyományos Csallóközi Vásár idején 3 napig közös szakmai programot valósítanak meg: közös turisztikai standot állítanak ahol bemutatják a projekt eredményeit és a régióik turisztikai vonzerejét a vásár több tízezer látogatója előtt [1.nap, 2. nap, 3. nap], konferencián számolnak be az elért eredményekről (testvértelepüléseik turisztikai szakemberei is beszámolnak a turizmusfejlesztési jó gyakorlataikról) [2. nap], valamint egy közös kerékpártúrára is sor kerül Dunaszerdahelyen a VP és P2 polgárainak és minden érdeklődnek szabad részvételével láthatósági mellényben [3. nap].

Projektindító sajtótájékoztató

 

Időpont: 2020.08.05. 11 óra

Helyszín: Dunaszerdahely, Városi Hivatal (929 01, Fő utca 50/16)

 

Tekintse meg a meghívót!

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program honlapja: www.skhu.eu

„Jelen aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”