Szakmai Műhely a Cserhát Natúrparkban

2018. március 2.

 

Pekár István, a Cserhát Natúrpark elnöke röviden összefoglalta a Cserhát Natúrpark tevékenyégeit, köszöntőjében kiemelte, hogy a natúrpark a helyi együttműködéseken keresztül a helyben való boldogulást kell, hogy szolgálja, a pénzügyi támogatások is csak akkor hasznosulnak jól, ha ezt a szempontot szem előtt tartva költjük el. Az emberek újra munkához szoktatásában fontos feladatunk van.

Kanyó Judit, aki 2010 óta az 1700 lakosú Varsány polgármestere, előadásában bemutatta, hogy a közfoglalkoztatási program keretében milyen fejlesztéseket hajtottak végre.  Az önkormányzat működteti a Falugazdaságot, ahol 10 hektáron kertészetet tartanak fenn. A kertészet által előállított terményeket elsősorban a település közintézményeinek konyhájára szállítják.  A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására gyermeksegély programot indítottak. A roma nemzetiségű gyermekek zenei oktatását előtérbe helyezik, sok tehetségre derült már fény.  A település több alkalommal nyerte el a Falúmegújítási Program díját.

Drexler Szilárd, a Novohrad-Nógrád Geopark képviseletében bemutatta a geopark működését, mely a világ első határon átnyúló geoparkja. AZ UNESCO felügyelet alatt álló szervezet működtetése nehéz feladat, sok feltételnek kell megfelelniük, folyamatos az ellenőrzés. Ennek ellenére igyekeznek a geoparkot a térség turisztikai motorjává fejleszteni. A szervezet kedvezményesen igénybe vehető programokat szervez, sok iskolás csoportjuk van, tavaly 15 000 látogatója volt a geoparknak, idén 20 000 főt várnak.

Fontosnak tartják a gyermekeknek szóló programok színvonalas megszervezését, mert a gyermekek számára adott élmény előbb a szülőket is ide irányítja.  Legsikeresebb programjaik azok, amelyek komplexek, ismeretterjesztő és művészeti blokkokat tartalmaznak, pl. éjszakai túrák, koncertekkel, gasztornómiai programokkal.

Fotós Maraton: 48 órás program újságíróknak, fotóriportereknek, 50 km2-nyi területen zajlik, több száz fotós vesz részt rajta, 100 000-es nagyságrendű fotó jelenik meg , amely kb. fél éves jelenlétet biztosít a térségnek a médiában.

2018-ban valószínűleg többen fogak jelentkezni, mint amennyi embert el tudnak szállásolni a térségben.

Ispánné Péter Éva, a Cserhát Natúrpark képviseletében bemutatta a natúrpark tematikus szemléltformáló programjait: gombafelismerő képzés, hagyományos gazdálkodási módszerek átadása (p. kaszálás, metszés, szemzés, stb), gyógy – és fűszernyövényismeretek, hagyományos gyümölcsfajták. A hagyományok „életben tartói” számára a natúrpark oklevelet adott (helyi tudásőrző).

A környezeti nevelés egyik legnépszerűbb eszköze a natúrpark területén a Cserháti Csatangoló vetélkedősorozat, melyen 35 csapat vett részt. A vetélkedő résztvevői tavaly a Herman Ottó Intézet vándortanösvényét is kipróbálhatták.

A natúrpark részt vesz a turistajelzések festésében, jelenleg 260 km Zöld Út van kijelölve a natúrpark területén. A Zöld Út tursitaútvonalak jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy pl. a Kék Túra útvonallal szemben nem egyirányú turistautat jelent, hanem a Zöld Út útvonalain csillagtúra szerűen az egész Cserhát bejárható, Hollókő központtal.

Stadler Árpád, túravezető, előadásában ismertette azokat a programokat, amelyeket elsősorban gyermekeknek, iskolás csoportoknak szervez. Előadásában problémának nevezte, hogy a tájjal való együttélés gyakorlata megszűnt, a mindennapokban alapvetően a befelé fordulás a jellemző, elsősorban a digitális világ térnyerése miatt. Ebben a környezetben új módszerekre van szükség ahhoz, a gyerekekben felkeltse az érdeklődést a természet, a szűkebb haza ismerete iránt. Fontos, hogy a gyermekek viszonylag korán kapjanak motiváló élményeket, az elsődleges vonzódást kell kihasználni, mert később nehezen vonhatóak be.

Both Hedvig, a Dunamente Helyi Akciócsoport (Szlovákia) képviseletében bemutatta a szervezet alapvető feladatait, a Nagymegyer környéki települési önkormányzatok, civil szervezetek, helyi vállalkozások közös tevékenységeit. Elsősorban LEADER akciócsoportként szeretnének érvényesülni, de a politikai környezet ezt nem segíti.

Az együttműködések kialakulása itt valóban egy alulról szerveződő folyamat. A nagymegyeri polgári társulás alapvetően önkéntesekre alapozza tevékenységét, a magyar közösségi, kulturális és ifjúsági élet fellendítését tűzte ki céljául.

Jelentős rendezvény a Nagymegyeri Corvin Mátyás Napok, mely szintén a város és környékének kulturális életét színesíti.

A Kihívás Napján főleg gyermekeket célzó rendezvényeket szerveznek egy termálfürdőben, mely a gyermekek számára hatalmas élmény, nagy szerepe van a helyi identitás erősítésében.

Pályázatok tekintetében aktív a szervezet, elsősorban nemzetközi és határon átnyúló projektek megvalósításával tud előrébb lépni. A brüsszeli kiírású, testvértelepülési kapcsolatok kialakítására és ápolására irányuló pályázatok esetében elsősorban falunapokat, közös rendezvényeket valósítanak meg. Ezek a pályázatok nagy sikerrel futnak, hiszen nyelvi akadályok általában nincsenek, tekintve, hogy a szervezet min. 3-4 ország települését is be tudja vonni, ugyanúgy a magyar nyelvet használva.

Jelentős, szemléletformálást célzó pályázatot valósítottak meg ausztriai partnerekkel, melynek keretében fiatalok, gyerekek bevonásával mérték fel egy térség illegális hulladéklerakóit.  A projekt keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló anyagok készültek.